เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ตั้งเป็นหน้าแรก] [เพิ่มในรายการโปรด]
ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ รวบรวมข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่างๆ อย่างครบถ้วนเพื่อประชาชน  
     ข้อมูล เทศบาล
    ข้อมูลทั่วไป
    ผู้บริหาร
    สภา เทศบาล
    งานบริหารงานบุคลากร
    พันธกิจ
    วิสัยทัศน์
    ยุทธศาสตร์
    แผนยุทธศาสตร์
    แผนพัฒนาสามปี
    เทศบัญญัติ
    แผนดำเนินงาน
    รายงานทางการเงิน
    รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
    รายงานการประชุมผู้บริหารฯ
    รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
    ประกาศทั่วไป
     โครงสร้างบุคลากร เทศบาล
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองการศึกษา
    กองสาธารณสุขฯ
     เว็บที่น่าสนใจ
    เว็บจังหวัดสุพรรณบุรี
    กรมประชาสัมพันธ์
    แหล่งท่องเที่ยว
    สมุดเยี่ยม
     สายด่วนร้องทุกข์ร้องเรียน
    ชื่อผู้รับเรื่องร้องทุกข์
    ศูนย์ อปพร.เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
    แบบสอบถามความพึงพอใจ
     แบบฟอร์มต่างๆ
    แบบคำร้องทั่วไป
    แบบคำร้องขอขัอมูลข่าวสาร
    แบบคำร้องขอน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภค
    แบบคำร้องขออนุญาตปลูกสร้าง
    แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์
    แบบหนังสือมอบอำนาจรับเบี้ยยังชีพ
     คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
    คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
     การมอบอำนาจจากผู้บริหาร
    กำหนดการหลักเณฑ์กระบวนการแก้ปัญหาความเดือร้อนของประชาชน
     รายงานสรุปผลการร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี
    รายงานประจำปี 2559
    รายงานประจำปี 2560
     แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
    รายงานผลการดำเนินการตามแผน
    ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
     พรบ.ข้อมูลข่าวสาร
    แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
Banner
 

Deprecated: Function mysql_db_query() is deprecated in /home/banpho2/domains/banpho-suphan.net/public_html/index.php on line 292

Deprecated: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: This function is deprecated; use mysql_query() instead in /home/banpho2/domains/banpho-suphan.net/public_html/index.php on line 292


ผู้ใช้บริการ 377279
วันนี้ 152
เดือนนี้ 5731

Web-Admin
เช็คอีเมล์
เช็คอีเมล์
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
การคัดแยกขยะโดยหลัก 3Rs
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลบ้านโพธิ์
ประกาศ เจตจำนงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561–2564) ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม
การเฝ้าระวังการเกิดอัคคีภัย
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์พายุฤดูร้อน (วาตภัย)
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยหนาว
แจ้งเตือนภัยแล้ง
ปัจจัยเสี่ยงของ การเกิดอุบัติเหตุทางถนน
ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลของค์กร
องค์กรแห่งการเรียนรู้
ขอเชิญร่วมงาน
การจัดตั้งศูนย์ประสานงานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี
  
  กิจกรรม
  จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดหาอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดเตรียมสถานที่จัดงานพร้อมทำความสะอาด (โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดหาเครื่องขยายเสียง และติดตั้งตามจุดต่างๆบริเวณงาน(โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ต้านยาเสพติด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  
  ท่องเที่ยว-ผลิตภัณฑ์

ชมธรรมชาติไกล้ ๆ 10 นาทีจากตัวเมืองสุพรรณ  สดชื่นร่มเย็น สถานที่ ที่อาจทำให้คุณรักธรรมชาติมากขึ้น ขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวกันนะค่ะ
บึงบ้านโพธิ์
  กระดานสนทนา
หัวข้อ ตอบ อ่าน
  แจ้งข้อมูลโฮมสเตย์ โดย นางมยุรี ใบบัว 0 4
  เครื่องพิมพ์เช็คสำหรับ อบต. เทศบาล โดย จุฑารัตน์ บัวสุข 0 37
  ขออนุญาติแนะนำเครื่องพิมพ์เช็ค สำหรับ อบต. เทศบาล โดย จุฑารัตน์ บัวสุข 1 311
  อดีตนักศึกษาฝึกงานจันทรเกษม โดย สิทธิศักดิ์ 1 159
  พระเอก โดย ต้อย 2 201
  หมู่8 น้ำไม่ไหล โดย บี 0 0
  ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก โดย dddd 0 1
  เครื่องพิมพ์เช็ค สามมรถพิมพ์ต้นขั้วได้ โดย SiriphongChk 0 17
  ส.ค.ส ปี 2555 จากอดีตนักศึกษาฝึกงาน (ลูกจันทรเกษม) โดย อดีตเด็กฝึกงาน อบต.บ้านโพธิ์ 1 108
  ภูมิใจจัง โดย เยาวชนบ้านโพธิ์ 2 162
  
 สายตรงนายกเทศบาล
นายวิรัตน์ คำหอมกุล
นายกเทศมนตรี ตำบลบ้านโพธิ์
 
 สายตรงปลัดเทศบาล
พ.จ.อ.อำนาจ นกโต
ปลัด เทศบาล ตำบลบ้านโพธิ์
 
ส่วนราชการที่สำคัญ

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
  กรมบัญชีกลาง
  โยธาไทย
  กระทรวงมหาดไทย
  สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  สำนักงานกฤษฎีกา
  ข่าวสารสำนักงบประมาณ
  คกก.กระจายอำนาจให้ อปท
  บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

หนังสือพิมพ์

  ไทยรัฐ
  ผู้จัดการ
  เดลินิวส์
  เนชั่น
  คมชัดลึก
  กรุงเทพธุรกิจ

เว็บบันเทิง

  ช่อง 3
  ช่อง 5
  ช่อง 7
  ช่อง 9
  ช่อง 11

219 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
โทรศัพท์ 0 - 35440591 โทรสาร 035-440592